Kallelse till
Årsmöte  
tisdag 10/3 2020

Motion mailas till info@evilgang.se eller lämnas till någon i styrelsen
senast den 25 februari.

 












 






Fri träning för medlemmar
Torsdagar kl 19.30-21.00 på dansrotundan
Kom och träna mer dans.
Thomas och Ola finns på plats
för att svara på frågor och repetera vid behov.

Ingen föranmälan behövs.
Det är bara att dyka upp!


.